.
.
.
.
.

10 ianuarie 2022

ARH. OCTAV DOICESCU / Casa Babele, Bucegi, 1937 (fișă documentară O.D.)

Cabana Babele, numită inițial Casa Babele, a fost construită în 1937 de Asociația Drumeților din Munții Înalți ai României, A.D.M.I.R., în Masivul Bucegi pe locul numit Altarul Babelor, la altitudinea de 2206 metri.

Cabana este amplasată la încrucișarea potecilor care duc spre Caraiman, Omul și Valea Ialomiței, la distanța de 12 km de Sinaia  și 8 km de Bușteni și Poiana Țapului.

În 1930 A.D.M.I.R. intenționează să ridice o cabană în Bucegi care să poarte numele fondatorului ei, Dr. Gh. Dumitrescu. În acest context, în același an, intra în posesia terenului de la Altarul Babelor printr-un act de donație. Încă de la început, ideea ridicării cabanei pe acest amplasament a iscat discuții între membri asociației, discuții care s-au extins și printre ceilalți iubitori ai muntelui. În final, cei care au susținut că cel mai potrivit pentru construcția cabanei era acest loc au avut câștig de cauză.

Au existat 3 variante succesive de proiect datorate unor autori diferiți. În toamna anului 1936 se pune piatra de temelie a cabanei având la bază cel de-al doilea proiect care a fost întocmit chiar de membrii asociației A.D.M.I.R. . Peste iarnă, însă, fundațiile care fuseseră turnate la o temperatură prea joasă, se strică din cauza gerului. 

În primăvara 1937, la solicitarea membrilor asociației, proiectul este repornit de la zero de Octav Doicescu care, după demisia de la Primăria Capitalei din noiembrie 1936, se angajează la Oficiul Național de Turism – unul dintre finanțatorii ridicării cabanei. 

Cel mai consistent ajutor financiar a venit însă din partea Societății Generale de Gaz și Electricitate SGGE, prin conducătorul ei Nicolae Caranfil, care înființase în cadrul acestei societăți clubul sportiv Metropola și care era un mare iubitor al muntelui.

În toamnă construcția cabanei este finalizată și la 1 noiembrie 1937 are loc inaugurarea. 

Felul cum s-a prezentat cabana la momentul inaugurării corespundea cu proiectul lui Octav Doicescu. Soclul foarte înalt de piatră, o replică la formațiunile naturale din zonă și care cuprindea demisolul cu spațiile anexe, era străpuns de foarte puține ferestre  de dimensiuni minimale. Intrarea constituită dintr-o logie zidită tot din piatră, cu rol de deszăpezire și de protecție a tâmplăriei împotriva viscolului, permitea ca sticla ferestrelor, element artificial și care distonează întotdeauna cu un mediu sălbatic, să fie undeva în planul doi. Piatra folosită la zidire provenea dintr-un vechi fort dezafectat. 

Fațada parterului mult înălțat a fost construită din bârne de lemn, cu minimul de goluri în zona de dormitoare, și cu o logie de lemn suprapusă peste cea de la parter care permitea ca restaurantul aflat la acest nivel să fie bine luminat de ferestre care nu deranjau aspectul cabanei.

Acoperișul masiv din șindrila, cu mici ochiuri de lumină, era cu atât mai impresionant cu cât era străpuns de un singur coș. Probabil, acesta corespundea sobelor din bucătărie și din sala de mese a restaurantului, iar fumul de la soba din dormitoare se evacua în pod impregnând șarpanta ce devenea astfel mult mai rezistentă la trecerea timpului și constituind o pernă izolatoare de aer cald foarte utilă în perioadele îndelungate de ger de la acea altitudine.

Analizând fațadele cabanei și diversele relatări din presa epocii, distribuția funcțională era probabil aceasta: restaurantul, dormitoarele și bucătăria se aflau în parterul mult înălțat construit din lemn care oferea o bună protecție termică, iar la demisol erau exclusiv spațiile anexă, dat fiind că piatra este un foarte prost izolator termic și încălzirea unor astfel de încăperi este foarte costisitoare.

Chiar dacă în toamna lui 1937 construcția este aproape finalizată, disputele între membrii asociației nu încetează. Astfel că, deși tema inițială condusese la o anume rezolvare funcțională, președintele hotărăște ca după inaugurare să se mărească capacitatea de cazare a cabanei prin transformarea în dormitoare a unor spații anexă și prin închiderea unei părți a logiei care se constituia ca spațiu de protecție. 

Aceste lucrări care au loc începând chiar cu anul 1938 fără consultarea arhitectului – presupunere rezultată în urma studierii detaliilor folosite care sunt străine de limbajul lui Octav Doicescu – au  dus la modificări ale fațadelor ce au alterat ideea care a stat la baza proiectului.  În zidăria de piatră a demisolului au apărut goluri suplimentare, iar cele existente s-au mărit. O logia de la parter se închide treptat cu ferestre, urmată de logia de la etaj, acest spațiu tampon dispărând complet. În decursul timpului modificările și extinderile au continuat, în prezent clădirea și locul fiind de nerecunoscut.

Amprenta la sol a cabanei era de 350 de metri pătrați, capacitatea inițială de cazare la 1 noiembrie 1937 fiind probabil de 40 de locuri – în ciuda articolelor apărute cu ocazia inaugurării care vorbeau de mult mai mult, conținând date din promovarea făcută de președintele asociației – urmând ca prin schimbarea destinației unor spații în 1947 să se ajungă la 100 de locuri (fig. 14 - 16). 

Postarea cuprinde doar fotografii ale cabanei din 1937, primul an al existenței, când ea apărea așa cum a fost gândită de Octav Doicescu. Excepție face doar o singură imagine din 1938 în care schimbările au început deja sa fie vizibile prin mărirea numărului de coșuri din acoperiș rezultate din transformarea spațiilor anexă de la parter în dormitoare


 
fig. 1. Casa Babele. Fotografie din 1937 din timpul construcției. Se observă un singur coș de fum în partea dreaptă a acoperișului.

fig. 2. Casa Babele. Fotografie din toamna 1937. Se observă un singur coș de fum în partea dreaptă a acoperișului. 

fig. 3. Casa Babele. Carte poștală din anii 60 tipărită după un clișeu vechi din 1937. Se observă un singur coș de fum în partea dreaptă a acoperișului. 

fig. 4. Casa Babele. Fotografie din primăvara 1938. Față de fotografiile anterioare, pe acoperiș au apărut mai multe coșuri de fum rezultate din transformarea spațiilor anexă de la parter în dormitoare.

fig. 5. Babele.  Imagine de dinainte de ridicarea cabanei, luată din aproape aceeași direcție ca și fig. 4, dar ceva mai de aproape. / Carte poștală din 1933. Autorul fotografiei: Fischer, Sibiu. 

fig. 6. Fotografie din 1937 din timpul construcției cabanei

fig. 7. Babele. Carte poștală din anii '30.

fig. 8. Babele. Carte poștală din anii '30.

fig. 9. Babele. Carte poștală din anii '30.

fig. 10. În drum spre Babele trecând pe la Peștera. Fotografie din anii '30

fig. 11. Babele

fig. 12. Ilustrată din anii '30. Vedere panoramică a Masivului Bucegi, zona Babele este poziționată în dreapta fotografiei 

fig. 13. Fragment din „Hartă Turistică Bucegi și Gârbova” întocmită de Mihai Haret, Ioan Protopopescu și Radu Țițeica, aprox. 1938-1939

fig. 14. Reconstituire a Planului Parterului înălțat din proiectul lui Octav Doicescu. 
Reconstituirea a fost realizată de arh. Liliana Chiaburu după analiza fotografiilor cabanei din perioada construcției, a memorialisticii referitoare la cabană și a diferitelor articole din presa epocii fig. 15. Articol semnat de președintele A.D.M.I.R. în revista ROMÂNIA a O.N.T.-ului, numărul din noiembrie 1937, la momentul inaugurării cabanei. Capacitatea de 300 de locuri pe care declara că urma să se realizeze era total nerealistă. De menționat că existau doar două niveluri, demisol și parter înălțat, nicidecum și un etaj. Nici capacitatea de 80 de locuri la momentul inaugurării nu pare să fie reală pentru că un inventar al Caselor de adăpost al A.D.M.I.R. (vezi fig. 15.) menționează pentru Casa Dr. Gh. Dumitrescu (numele inițial al Cabanei Babele) doar 40 de locuri de cazare.


fig. 16. Tabel din revista ROMÂNIA a O.N.T.-ului, numărul din mai 1938, în care capacitatea de cazare a Cabanei Babele este de 40 de locuri. Cel mai probabil, aceasta era și capacitatea reală la data dării în folosință a cabanei. 

fig. 17. Articol din Adevărul, numărul din 19 decembrie 1947,  în care capacitatea de cazare a Cabanei Babele este de 100 de locuri. Se ajunsese la această capacitate după ce o parte din spațiile anexă au fost transformate în dormitoare
SURSA MATERIALELOR:

- fig. 2 - 12 : fotografii din colecția personală


REPERE BIBLIOGRAFICE:

- Mircea Ordean, „Sus la munte, la izvor - contribuții la istoria alpinismului în Romania”, sub egida Clubului Alpin Român, 2013
- Niculae Baticu, „Amintirile unui alpinist”, Editura Sport-Turism, 1981

_____________________________________________________________________ 

 Această fișă documentară se va actualiza pe parcursul timpului cu noi informații. Data ultimei actualizări: 25 ianuarie 2022


8 ianuarie 2022

ARH. OCTAV DOICESCU / FÂNTÂNA ZODIAC, 1935, Parcul Carol (fișă documentară O.D.)

LUNA BUCUREȘTILOR 1935 din Parcul Carol, numită și Expoziția Urbanistică a Capitalei, a deschis drumul modernizării arhitecturii și a urbanizării Bucureștiului prin marile bulevarde care au fost realizate în anii următori. În cadrul ei a fost expusă pentru marele public macheta Planului Director de Sistematizare 1935 al Municipiului București.

Lucrările  de amenajări și de arhitectură din cadrul expoziției au fost conduse de Octav Doicescu, șeful Serviciului Lucrărilor Noi din Direcția Cadastrului și Sistematizării din Primăria Capitalei. 

În fața Parcului Carol, Octav Doicescu a proiectat Fântâna Zodiac, o fântână arteziană grandioasă, cu o vască (cupă) cu diametrul de 7 metri și un bazin cu diametrul de 14 metri, jetul fântânii putând ajunge până la 25 de metri înălțime - o realizare remarcabilă la acea vreme. 

Partea exterioară a cupei decorată de sculptorul Mac Constantinescu cu un mozaic alb-negru reprezintă cele 12 zodii. Instalația tehnică a fântânii a fost proiectată de ing. Dorin Pavel, părintele hidrotehnicii românești, ce era director tehnic în cadrul Uzinelor Comunale București, UCB. 

Idee inițială ca fântâna să fie dedicată Unirii (1.) a fost schimbată în favoarea simbolisticii și mai puternice a Zodiacului - cercul de constelații de pe traiectoria Soarelui pe sfera cerească – conferindu-se astfel și mai multă măreție monumentului.

Fântâna Zodiac ar fi trebuit să fie cu atât mai spectaculoasă cu cât ea urma să fie cap de perspectivă a unei viitoare foarte importante artere ce, în Planului Director de Sistematizare 1935, pleca de la Otopeni, trecea prin Piața Hipodromului (actuala Piață a Presei), str. Doctor Felix și ajungea în fața Parcului Carol exact în axul parcului. Aici făcea singura mare inflexiune și o cotea spre Șoseaua Giurgiului. 

Fântâna cu jetul ei de 25 de metri înălțime ar fi fost vizibilă de la mare distanță și s-ar fi proiectat pe imaginea aleii principale a parcului care, fiind ascendentă, ar fi oferit un fundal grandios.

Din cauza vicisitudinilor istoriei, această arteră nu s-a mai realizat.


Curentul, 6 mai 1935

Fântâna Zodiac în construcție (Ionel C. Ioniţă - O "lună" din istoria Bucureştilor, Centrul de Proiecte Culturale al Primăriei Municipiului Bucureşti, 1998 (fotografii - Biroul fotografic al Primăriei Municipilului Bucureşti, J. Berman, W. Weiss, Arh. Alex. Petit) ).

Intrarea în expoziția Luna Bucureștilor 1935, Viitorul, 20 mai 1935

Fragment din Memoriul Planului Director de Sistematizare 1935 (varianta scurta)


Planul Director de Sistematizare 1935
Am colorat cu verde Parcul Carol. 

Planul Director de Sistematizare 1935
Am colorat cu verde Parcul Carol. Săgeata neagră indică amplasamentul Fântânii Zodiac la intersecția noii artere proiectate ce pornea de la Otopeni și ajungea la Parcul Carol cu Bulevardul Mărășești ce urma să fie prelungit spre Est până la primul inel.

Harta Bucureștiului 1935
Am indicat cu mov noua arteră proiectată ce ducea exact în axul Parcului Carol, în prelungirea aleii principale, care ascendentă fiind ar fi constituit un fundal grandios pentru fântâna cu jetul ei de 25 de metri înălțime
NOTE:

(1.) Curentul, 10 februarie 1935

DESPRE IMAGINI:

- fotografiile 1-4: cărți poștale din anul 1936, 
colecția personală
- fotografia 5: carte poștală din anul jurul anului 1950, colecția personală
Harta Bucureștiului 1935 provine de pe site-ul Muzeul de fotografie

____________________________________________________________________ 

Această fișă documentară se va actualiza pe parcursul timpului cu noi informații. Data ultimei actualizări: 4 ianuarie 2022

4 ianuarie 2022

ARH. OCTAV DOICESCU / SEDIUL OFICIULUI NAȚIONAL DE TURISM, 1937, București, str. Wilson nr. 8, în prezent str. Dem. Dobrescu / fișă documentară O.D.


În iulie 1935, în încercarea de a preveni izolarea internațională a României, în contextul în care existau deja semne că situația țârilor din Europa Centrală și de Est va începe să se deterioreze pe măsură ce Germania nazistă se îndrepta spre cel de-al doilea război mondial, este înființat la București Oficiul Național de Turism sub conducerea competentă lui Sergiu Dimitriu, subsecretar de stat în Ministerul de Interne. 

În primăvara anului 1936 se începe punerea în aplicare a unei strategii de dezvoltare a turismului astfel încât România să devină tot mai căutată și să câștige cât mai multă notorietate și simpatie în Occident. 

Parte a acestui plan este și construirea în 1937 unui sediu reprezentativ al acestui important organism. Se apelează la arh. Octav Doicescu, de curând demisionat de la conducerea direcției Lucrărilor Noi din Primăria Capitalei, care pentru un an de zile va deveni colaboratorul de bază al lui Sergiu Dimitriu.
 
Proiectul sediului O.N.T. de pe strada Wilson nr. 8 cuprinde pe lângă funcțiunile obișnuite ale unei astfel de instituții și dotările necesare pentru Serviciul Cinematografic proaspăt înființat, primul de acest fel din România, destinat să producă filme documentare turistice și jurnale sonore de actualități.

Studioul cinematografic în suprafață de 200 mp era dotat la cel mai înalt standard, tratat acustic, cu aer condiționat, instalații electrice, săli de montaj și cu toate anexele necesare. Era prevăzută și o sală de proiecție cu 24 de locuri destinată lucrului și prezentării de filme.

”Este o clădire de o factură arhitecturală cu totul originală, inspirată fiind din canoanele cele mai stricte ale artei moderne, ca şi din graţia vechilor cerdacuri de mânăstiri olteneşti. Este o îmbinare foarte armonioasă de linii, de proporţii cochete, care fac din noua clădire a Oficiului Naţional de Turism unul din monumentele cele mai frumoase ale Capitalei noastre moderne. În special seara, când faţada este puternic luminată de reflectoare electrice, pare că ar fi unul din acele palate, care fac farmecul Veneţiei.” (Ilustraţiunea Română, 9 ianuarie 1938)

Ziarul ADEVĂRUL, 5 Iulie 1935 (fragment)


sursa imaginilor: 
„Oficiul Național de Turism, 4 ani de activitate, 29 fev. 1936 - 29 fev. 1940”, București, 1942

_____________________________________________________________________

Această fișă documentară se va actualiza pe parcursul timpului cu noi informații.
Data ultimei actualizări: 4 ianuarie 2022