.
.
.
.
.

4 noiembrie 2021

arh. Octav Doicescu / Simpozion cu titlul „Viitorul Bucureștilor”, 1935 (fișă documentară O. D.)Acest simpozion a precedat lansarea broșurii „Către o arhitectură a Bucureștilor” care urma să apară peste câteva săptămâni, tot în 1935, la Editura ziarului „Tribuna edilitară”, sub auspiciile Asociației pentru urbanistica Bucureștilor. Broșura cuprindea trei capitole, fiecare semnat de către arhitecții Marcel Iancu, Horia Creangă și Octav Doicescu.


TRANSCRIERE LITERALĂ:

Viitorul Bucureștilor
Azi, ora 6 d.a. la Fundația Carol va avea loc - în cadrul Asoc. pentru urbanistica Bucureștiului - un simpozion.
D-nii arhitecți Gr. M. Cantacuzino, Marcel Iancu, Creangă și Octav Doicescu vor vorbi despre Viitorul Bucureștilor. 

(sursa: ziarul ADEVARUL, 1 februarie 1935, pag. 2)


_____________________________________________________________________

Această fișă documentară se va actualiza pe parcursul timpului cu noi informații.
Data ultimei actualizări: 4 noiembrie 2021