.
.
.
.
.

30 octombrie 2021

Octav Doicescu / Rubrică în ”Macmillan encyclopedia of architects” (fișă documentară O. D.)


SURSA:

Macmillan encyclopedia of architects
data publicării - 1982
editor -  Adolf K Placzek
editura -  New York : Free Press ; London : Collier Macmillan
volumul 2, pag. 584-585TRANSCRIERE LITERALĂ:

DOICESCU, OCTAV
Octav Doicescu (1902-1980) graduated from the School of Architecture in Bucharest in 1930. He taught at the Institute of Architecture in Bucharest from 1944 to 1973. Doicescu designed several important industrial buildings that are expressed in simple volumes but are original in structure and outlook. He rejected the eclectic and classicizing currents as well as the "banal forms" of modern Romanian architecture. He did, however, try to find a creative relationship between past and present architecture. His later works represent a synthesis of contemporary functionalism rendered in classical principles of composition and of traditional Romanian architecture. Doicescu contributed many articles to cultural and professional journals.
CONSTANTIN MARIN MARINESCU

WORKS
1934, Nautical Club, Snagov, near Bucharest. 1934, IAR Airplane Manufacturing Plant, Brasov, Romania. 1934?, Tire Factory Victoria, Floresti, Prahova, Romania. 1936?, Tractor Factory, Brasov, Rumania. 1950, Metallurgic Factory, Colibasi, Romania. 1953, Opera and Ballet Theater; 1947, Office Building, Calea Victoriei, 1960, Housing Estate Baneasa (with others); 1970, Polytechnic Institute (with others); Bucharest.

BIBLIOGRAPHY
CANTACUZENE, GEORGE 1934 "Tendances dans l'architecture roumaine." Architecture d' Aujourd'hui 5, no. 5:57-62.
IONESCU, GRIGORE 1965 Volume 2 in Istoria Arhitecturii in Romania. Bucharest: Editura Academiei Republicii Romane.
IONESCU, GRIGORE 1969 Arhitectura in Romania: perioda anilor 1944-1969. Bucharest: Editura Academiei Republicii Socialiste
IONESCU, GRIGORE 1972 "Saptezeci si cinci de ani de la infiintarea invatamintului de arhitectura din Romania." Arhitectura 20:35-42.
MAMBRIANI, ALBERTO 1969 V Architettura Modern nei Paesi Balcanici. Bologna, Italy: Capelli.
MOITRY-BIZARY, RENEE 1934 "Architecture en Roumainie: Bucarest." Architecture d' Aujourd'hui 5, no. 5:55-56.
PATRULIUS, RADU 1973-1974 "Contributii Romanesti in Arhitectura Anilor '30." Arhitectura 21, no. 6:44-52; 22, no. 1:53-59.
SASARMAN, GHEORGHE 1972 "Incepturile gindirii teoretice in arhitectura romineasCa (1860-1916)." Arhitectura 20, no. 6:44-46.


TRADUCERE:

DOICESCU, OCTAV
Octav Doicescu (1902-1980) a absolvit Școala de Arhitectură din București în 1930. A predat la Institutul de Arhitectură din București între 1944 și 1973. Doicescu a proiectat câteva clădiri industriale importante care sunt exprimate în volume simple, dar sunt originale ca structură și perspectivă. El a respins curentele eclectice și clasicizante precum și „formele banale” ale arhitecturii moderne românești. Totuși, a încercat găsiți o relație creativă între arhitectura trecută și cea prezentă. Lucrările sale ulterioare reprezintă o sinteză a funcționalismului contemporan redat în principiile clasice de compoziție și ale arhitecturii tradiționale românești. Doicescu a contribuit cu multe articole la reviste culturale și profesionale.
CONSTANTIN MARIN MARINESCU

LUCRĂRI
1934, Clubul Nautic, Snagov, lângă București. 1934, Fabrica de Avioane IAR, Brașov, Romania. 1934?, Fabrica de Anvelope Victoria, Florești, Prahova, România. 1936?, Fabrica de tractoare, Brașov, România. 1950, Fabrica Metalurgică, Colibași, România. 1953, Teatrul de Operă și Balet; 1947, Clădire Birouri, Calea Victoriei, 1960, Complexul de locuințe Băneasa (cu altele); 1970, Institutul Politehnic (cu altele); București.

BIBLIOGRAFIE
CANTACUZENE, GEORGE 1934 „Tendances dans l'architecture roumaine”. Architecture d' Aujourd'hui 5, nr. 5:57-62.
IONESCU, GRIGORE 1965 Volumul 2 în Istoria Arhitecturii în România. București: Editura Academiei Republicii Romane.
IONESCU, GRIGORE 1969 Arhitectura in Romania: perioada anilor 1944-1969. București: Editura Academiei Republicii Socialiste
IONESCU, GRIGORE 1972 "Șaptezeci si cinci de ani de la înființarea învățământului de arhitectură din Romania." Arhitectura 20:35-42.
MAMBRIANI, ALBERTO 1969 V Architettura Modern nei Paesi Balcanici. Bologna, Italia: Capelli.
MOITRY-BIZARY, RENEE 1934 "Architecture en Roumainie: Bucarest." Architecture d' Aujourd'hui 5, nr. 5:55-56.
PATRULIUS, RADU 1973-1974 "Contribuții Romanești în Arhitectura Anilor '30." Arhitectura 21, nr. 6:44-52; 22, nr. 1:53-59.
SASARMAN, GHEORGHE 1972 "Începuturile gândirii teoretice in arhitectura românească (1860-1916)." Arhitectura 20, nr. 6:44-46. 


_____________________________________________________________________

Această fișă documentară se va actualiza pe parcursul timpului cu noi informații.
Data ultimei actualizări: 30 octombrie 2021