.
.
.
.
.

26 octombrie 2021

Octav Doicescu / Participarea la Roma la expoziția artei tinere românești, 1933 (fișă documentară O. D.)

Grupul de artiști din jurul revistei CONTIMPORANUL participă în 1933 la Roma la expoziția artei tinere românești din ciclul artei futuriste mondiale, organizată din inițiativa și sub auspiciile lui Filippo Tommaso Marinetti, fondatorul mișcării futuriste și teoretician al acesteia.

Între expozanți se află arhitecții Marcel Iancu și Octav Doicescu.
fig. 1.a. - Adevărul, 16 decembrie 1933 (detaliu)
fig. 1.b. - Adevărul, 16 decembrie 1933

fig. 2. - Traian Chelariu, „Zilele și umbra mea”, vol. II,
Ed. Ideea Europeană, București, 2007, pag. 137
fig. 3 - „Culorile avangardei. Arta în România 1910-1950”,
editor Erwin Kessler, Institutul Cultural Român, București, 2007, pag. 275
fig. 4 - (Emanuel Modoc, ”Internaționala periferiilor. Rețeaua avangardelor din Europa
Centrală și de Est”,  Editura Muzeul Literaturii Române, București, 2020, pag. 161-162)


TRANSCRIERE LITERALĂ:


- fig. 1.a, sursa: ziarul Adevărul, 16 decembrie 1933.

Arta românească modernă în străinătate / O expoziție patronată de Marinetti

La Roma s-a inaugurat de curând, din inițiativa și sub auspiciile lui F. T. Marinetti, expoziția artei tinere românești in ciclul artei futuriste mondiale. Au expus următorii artiști: Nina Arbore, Mac Constantinescu, Olga Greceanu, Marcel Iancu, Octav Doicescu, Maxy, Milița Pătrașcu, Merica Râmniceanu, Tania Șeptelici, M. Sterian. Academicianul F. T. Marinetti trimite cu acest prilej prietenilor săi români, următorul salut reprodus de presa italiană: AEROSALUT FUTURIŞTILOR ROMÂNI
- fig. 2, sursa: Traian Chelariu, Zilele și umbra mea, vol. II, Ed. Ideea Europeană, București, 2007, pag. 137.

„Il giorno 24 novembre 1933.XII alle ore 18 S.E. Marinetti della Reale Accademia d'Italia inaugurer à la Mostra dei futuristi romeni MAC CONSTANTINESCU / DOICESCU / MARCEL IANCU / MAXY / MILITZA PATRASCU / TANIA SEPTELICI / MARGARETTA STERIAN nella sede della Mostra Nazionale d'Arte Futurista. Palazzo dell'Esposizione del Sindicato Ingegneri in Piazza Adriana".

traducere:
La 24 noiembrie 1933, XII la ora 18 S.E. Marinetti de la Academia Regală a Italiei va inaugura Expoziția Futuriștilor Români MAC CONSTANTINESCU / DOICESCU / MARCEL IANCU / MAXY / MILITZA PATRASCU / TANIA SEPTELICI / MARGARETTA STERIAN în sediul Expoziției Naționale de Artă Futuristă. Clădirea expozițională a Uniunii Inginerilor din Piazza Adriana "
- fig. 3, sursa: Culorile avangardei. Arta în România 1910-1950, editor Erwin Kessler, Institutul Cultural Român, București, 2007, pag. 275.

1933 Decembrie. Expoziția Internațională de Artă Futuristă Pavilionul Românesc, Palatul artei futuriste, Roma. Au expus Nina Arbore, Olga Greceanu, Marcel Iancu, Margareta Sterian, Tania Șeptilici, Mac Constantinescu, Milița Pătrașcu și arhitectul Octav Doicescu. Cu ocazia deschiderii pavilionului românesc, Marinetti aducea un elogiu incendiar lui Brâncuși şi prietenilor Ion Vinea, Jacques Costin, M. H. Maxy, Milița Pătrașcu, Ilarie Voronca şi Marcel Iancu: „Tu Iancu, arhitect genial, căutai în uriașele spirale strălucitoare învolburatul spirit în ascensiune al lui Antonio Sant'Elia, primul futurist al orașelor noi" (Aerosalutul către futuriștii români). Ziarele italiene "II Piccolo", "II Mesaggero", "La Provincia", "La Tribuna", "II Corriere Padano" au publicat la rândul lor articole despre arta românească, deopotrivă cu revista " II Futurismo", unde a apărut un lung și documentat articol despre futuriștii români semnat de Marinetti.- fig. 4, sursa: Emanuel Modoc, Internaționala periferiilor. Rețeaua avangardelor din Europa Centrală și de Est,  Editura Muzeul Literaturii Române, București, 2020, pag. 161-162.

Vezi Un succes al artei noastre la Roma, în Rampa, an. XVI, nr. 4774, 9 decembrie 1933, p. 1. . „Aerosalutul lui Marinetti" acompaniază acest articol scris cu multă emfază: „Scânteietoare aplauze de marine italiene vouă scumpi futuriști români și operelor voastre care conțin angulatura dinamică a negrelor păduri îmbătate de privighetorile și ritmurile adânci ale sondelor voastre pline de lumină lichidă. Una dintre acestea se aprinse, incendiată de pasiune, arzând vreme de doi ani cu atâta vrajă de aurite splendori, înaltă de o mie de metri, încât mi-a fost ușor s-o zugrăvesc în capodopera cuvintelor libere. Iubiți prieteni [Mac] Constantinescu, [Jacques G.] Costin, [Irina] Codreanu, [Octav] Doicescu, [Marcel] Iancu, [M. H.] Maxy, [Milița] Pătrașcu, [Margareta] Sterian, [Tania] Şeptelici, [Ion] Vinea, [Ilarie] Voronca vă amintiți fără îndoială bucuria care ardea in trupurile noastre de poeți, pictori şi sculptori ai focului. Tu, Iancu, arhitect genial, căutai in uriașele spirale strălucitoare învolburatul spirit în ascensiune al lui Antonio Sant' Eliar, primul futurist al orașelor noi. Tu Costin şi tu Voronca, aprindeați văpaia sufletelor in primitivele tipare ale poeziei românești. Puternicele schelete ale sondelor de petrol se luau la întrecere în tărie cu sculpturile tale, Militza Pătrașcu. Sorbeam atunci împreună cu voi în reverberanta veselie a pădurilor îndrăgostite de sonda în flăcări, pasionata inteligență artistică, singura care caracterizează poporul vostru, reprezentat şi precedat de voi printr-o eroică şi neobosită îndrăzneală". _____________________________________________________________________

Această fișă documentară se va actualiza pe parcursul timpului cu noi informații.
Data ultimei actualizări: 30 octombrie 2021