.
.
.
.
.

31 octombrie 2021

arh. Octav Doicescu / „Spiritul arhitecturii Bucureștilor” (capitol extras din volumul „Către o arhitectură a Bucureștilor”, 1935)„Către o arhitectură a Bucureștilor”  a apărut în anul 1935 la Editura ziarului „Tribuna edilitară” sub auspiciile Asociației pentru urbanistica Bucureștilor. Broșura cuprindea trei capitole, fiecare semnat de către arhitecții Marcel Iancu, Horia Creangă și Octav Doicescu, și avea introducerea pe care o prezentăm mai jos, urmată de textul lui Octav Doicescu.


ÎN LOC DE PREZENTARE

D-nii Marcel Iancu, Doicescu și Creangă, arhitecți mai talentați decât o academie și mai curajoși în aplicarea artei lor decât toate asociațiile de breaslă, au căutat – în expunerile făcute auditoriului sub auspiciile Asociației pentru urbanistica Bucureștilor – să accentueze posibilitatea evoluției Capitalei noastre, cu condiția unei redeșteptări oficiale și mai ales civice.
De modul în care se va sesiza această oficialitate cu mult depășită de pașii progresului, depinde stilul, viața și caracteristica Bucureștilor viitorului.
Dintre toți deștepții cetății, cel care va interpreta în actualitate sensul liniilor trasate de cei trei constructori, va putea rămâne printre viețuitoare și perspective, chiar după moarte.
Aude cineva?

TRIBUNA EDILITARĂ


Portret al arh. Octav Doicescu realizat de arh. Marcel Iancu
care deschide capitolul semnat de Octav Doicescu


ARH. OCTAV DOICESCU

SPIRITUL ARHITECTURII BUCUREȘTILOR


În expunerea ce urmează nu mă gândesc să discut roadele pe care arhitectura modernă le-a dat până acum în București. Am putea spune chiar că, față de eforturile precedente încercate în capitala noastră pentru crearea unui stil național, rezultatele spiritului arhitecturii noi sunt mai mult decât mulțumitoare. Voi căută însă să desprind câteva șovăieli care risipesc forța de evoluție a creației și să încerc o concluzie asupra arhitecturii viitorului București.

Este cunoscută starea arhitecturii academice de la sfârșitul secolului trecut. Prin repetatele copieri și interpretări a elementelor clasice se pierduseră însușirile firești, adică: armonie, proporție, ritm etc. La începutul secolului prezent s-au putut observa încercări de descătușare de sub influența acestui academism. Sunt, fără îndoială, multiple cauzele care le-au determinat. Arhitectura avea în momentul acela la îndemână un material industrial nou care-i dădea posibilitatea de dezvoltare infinită: fierul. Era tocmai ceea ce reprezintă în importanță, pentru resursele construcției de astăzi, betonul armat.

Dacă în unele țări găsim fierul utilizat în mod sincer în expresia lui plastică, totuși, concomitent, băgăm de seamă că într-o măsură destul de întinsă posibilitățile deschise de fier erau îmbrăcate în haine diferite. Academismul și-a turnat și el fierul în formele sale cunoscute. Pentru că interpretarea era falsă și demascarea s-a putut face ușor, supremația și mitul academismului au fost repede sparte. Prin această spărtura s-au ivit temperamente puternice, care au căutat, orientați de mijloacele lor proprii, alte orizonturi. Se poate afirma că unele din cristalizările lor au rămas și astăzi în picioare.

În timpul acesta alt nou material descoperit, betonul armat, începe să se dezvolte și industria, prin calcule matematice, îi creează canoane și-i stabilește calitățile statice.

Întrebuințat în arhitectură, betonul armat începe și el să-și caute plastica. Dar cercetările sunt disparate. Aceste acțiuni răzlețe s-au desfășurat fără să și găsească o sinteză, până când gânditorul și vizionarul Le Corbusier a publicat celebra sa carte „Vers une Architecture”. El luminează drumurile generației care pune bazele revoluționare ale arhitecturii noi. Această carte a stârnit interes și cum era firesc, desigur, și proteste. Și aici vom adăuga și meritul confratelui nostru Marcel Iancu care împreună cu câțiva entuziaști ai spiritului nou a profetizat în București construcția care astăzi s-a generalizat.

Bătălia între ultimele citadele ale academismului și arhitectura nouă s-a dat cu prilejul concursului pentru palatul Ligii Națiunilor [din Geneva]. Dacă s-a decis ca planurile palatului să fie executate de reprezentanții rutinei obosite, se poate afirma că arhitectura nouă prin rezultatele concrete obținute – premierea lui Le Corbusier și a altora – a câștigat bătălia morală.

A fost primul semnal de pătrundere oficială împotriva spiritului feudal, care însuflețea puternicele ziduri ale unei școli părăsite de timp.

După acest concurs, arhitectura nouă se dezvoltă într-un ritm foarte rapid în toate țările.

Ezitările sau nepotrivirile pe care le găsim acum la noi sunt aceleași peste tot. Economia în primul rând și poate snobismul ne-au ajutat să dezvoltam arhitectura nouă și în București. Cum am dezvoltat-o, însă? Am găsit un fel de confort bucureștean cristalizat într-o formă de plan primitivă, am putea spune o amplificare a vechiului plan de casă țărănească – o tindă cu două odăi.

Cum s-a transformat această casă țărănească în casă orășenească amplificată, ar face cadrul unui studiu special, care s-ar ocupa în același timp și cu dezvoltarea lotizării bucureștene. Noi nu am putut să dezrădăcinăm de la început acest confort, și de aceea am îmbrăcat numai într-o formă nouă, vechiul plan. Ni se pare că și astăzi suntem cam în aceeași fază.

Bucuria volumului crud, echilibrat frumos în lumină, simplu, sincer, ne-a făcut să uitam că trebuie să răscolim mai adânc. Ni s-au ivit și probleme noi; acoperirea în terasă sau acoperișul plastic. Am încercat să le rezolvăm și poate nu am reușit din cauze economice sau tehnice; ne-am mulțumit să le părăsim și să sfârșim casele cu acoperișuri de tehnică veche, rușinos ascunse după ziduri ilogice. Terenul sau planul nu ne-a dat posibilitatea întotdeauna să îmbrăcam în spațiu, într-o armonie frumoasă de volume, arhitectura noastră; și atunci, am recurs la mijloace nesincere, profile orizontale sau verticale care ne înlocuiesc arhitectura adevărată.

Și iarăși, o altă problemă de mare importanță, nerezolvată. Casa cu apartamente de vânzare. Ocazie unica și excelentă de a aplica principiul sănătos, ajutați de tehnica modernă.

Forma rigidă cu care eram obișnuiți de arhitectura clasică, născută din construcția timpului și poate din nevoia de apărare, nu mai corespunde realității. Sistemul nostru de construcție permite o mare elasticitate a planurilor; o evadare în natură, atât de necesară.

Forma rigidă cu care eram obișnuiți de arhitectura clasică, născută din construcția timpului și poate din nevoia de apărare, nu mai corespunde realității. Sistemul nostru de construcție permite o mare elasticitate a planurilor; o evadare în natură, atât de necesară.

Exemplul teoretic schițat de Le Corbusier: grădini pe etaje la fiecare apartament, își putea găsi aplicare în aceste case block. Am rezolvat această problemă cu mijloacele vechi. Nici de data aceasta nu am încercat decât o ameliorare a vechilor planuri bucureștene. Situația s-a și agravat prin înălțimea caselor. Logic ar fi fost ca suprafața construită a acestor blocuri să fie aproape invers proporțională cu înălțimea. Regulamentele noastre de construcție, învechite, nu ne-au dat posibilitatea să aplicam acest principiu; și atunci avem blocuri construite pe maximum de suprafață permisă pentru o casă de înălțime mult mai mică, cu curți de serviciu meschine și întortocheate – adevărate puțuri de lumină, menite să fie veșnic în umbră. Nu am studiat nici măcar conul de umbră eternă pe care aceste blocuri îl lasă asupra vecinilor. Prin vânzarea la fiecare etaj a terenului corespunzător, negustorul de imobile a reușit să supraestimeze și să speculeze terenurile bucureștene.

Un fenomen de speculațiune normal, pentru că Bucureștiul nu suferă de terenuri libere. Ce rezultate sănătoase și frumoase ar fi putut da aceste blocuri construite complet degajat, fără calcane vizibile de 10 etaje înălțime, cu o trenă suficientă de teren neconstruit și plantat în jurul lor! Pentru că teoria orașului modern nu prevede aglomerare fără posibilități de aerisire.

Noi am fost neputincioși în buna dirijare a acestui sistem nenorocit. N-am putut să fim ajutați iarăși de nimeni. Negustorul de imobile și-a speculat la maximum valoarea investită în construcție.

Arhitectul în București mai găsește și multe alte situații grele, în dispoziția vechilor lotizări locale. De aceea, în Capitală se găsesc multe intenții bune, forțate însă să se realizeze în condiții impuse de fatalismul unei dezvoltări meschine a orașului.

Industria locală și cea străină influențează astăzi foarte puternic posibilitățile arhitecturii noi. Prin descoperiri și ameliorări zilnice ale materialelor de construcție și prin continua căutare a debușeurilor, nu lasă timpul necesar unei depline condensări a principiilor câștigate. Metale cromate, metale veșnic ferite de rugină, marmure și pietre sintetice, detalii ingenioase, supracimenturi și supraoțeluri ne sunt oferite sau ne vor fi oferite cu prețuri foarte convenabile. În graba noastră de a le întrebuința și subpresiunea unor condiții sociale și economice speciale, nu mai avem timpul să le căutam adevărata lor înfățișare.

Multe din aceste materiale, mai ales acelea care stau la baza construcției, ne vor schimba încet și această plastică a arhitecturii noi cu care astăzi suntem obișnuiți. Evoluția ei este lungă. Forma nu și-o poate găsi definitiv într-un timp așa de scurt. Și poate, nu și-o va găsi încă multa vreme dacă se va mărgini la o expresie pur utilitară și născută numai din plastica materialelor industriale.

Fiindcă ne găsim într-o faza – trebuie s-o recunoaștem – de dezorientare, ne punem întrebări care nu știm daca vor fi susținute de logica lor actuală, până la sfârșit.

În momentul de față vom fi nevoiți să ne detașăm de ajutorul industriei, absorbind-o mai puțin, sau vom căuta să mergem, împinși de defectele ei utilitariste, până la o cedare completă ?

Însușindu-ne complet elementele industriei, desigur că îi vom urmări dezvoltarea fără o prevedere a construcțiilor finale. Și, în cazul acesta, suntem nevoiți să abdicam într-o mare măsură de la sensul pur, al artei. Pentru că îmbrăcarea în forme arhitecturale a unei industrii în transformare nu ne poate da decât artă decorativă.

Este evident că dezvoltarea creației arhitectonice este în funcție de caracteristica fenomenelor sociale dominante. De altfel, ca în toate manifestările spiritualității omenești, oglindește și ea prefacerile timpurilor.

Față de această prefacere continuă a arhitecturii moderne, ne putem pune întrebarea acum, care ar putea fi viitoarea arhitectură a Capitalei. Să căutam o arhitectură românească? Rezultatul unei astfel de încercări anterioare îl cunoaștem. Nu e vinovat nimeni. Pentru că încercarea noastră care s-a bazat pe câteva elemente primitive de arhitectură veche, grefate pe academismul obosit și lipsit de credință de la sfârșitul secolului trecut, nu putea să dea un rod viu. Avem însă o consolare. Nicăieri acest academism nu a dat rezultate mai bune. Poate se găsesc unele realizări corecte în vremea aceea. Dar niciodată nu veți găsi în ele forță și elan.

Această încercare n-a putut să distrugă nimic. Puțina noastră arhitectură veche a rămas intactă și lirismul cu care o îmbrăcăm noi, ne face să credem că putem avea o expresie de arhitectură locală. Nu ne înșelăm. Afară de influențele vieții sociale și ale industriei, arhitectura va suferi acum, ca totdeauna, influențele mai lente, însă mai sigure, ale condițiilor climaterice.

Cu mișcarea noastră modernă, puternică, am reușit să recucerim principiile pierdute. Suntem la început cu aceste principii. Dacă se vor dezvolta logic, la noi în Capitală vor conduce, cu siguranță, la o formulă de altoire a spiritului românesc pe arhitectura modernă. Desigur, asemănarea acestei arhitecturi cu vechea noastră arhitectură va fi numai spirituală.

Arhitectura modernă se va dezvolta aici cu ajutorul greutăților sau ușurințelor materialelor locale și ținând seamă, cum am mai spus, de condițiile climaterice; adică, veri prea calde și ierni prea aspre.

Dezvoltarea arhitecturii locale preconizate de noi va trebui să fie filtrată de câteva generații. O personalitate, oricât de puternică ar fi ea, nu poate risca încă localizarea acestui deziderat. Diferența dintre arhitectura modernă în alte țări și aceasta în care nădăjduim noi nu va fi prea mare.

În București sunt oameni vechi care fac stil modern. Și generația tânără care își construiește arhitectura ei.

Cred că nu mai e timp de ezitări. Altfel riscăm să fim încă multa vreme martorii unor construcții pe care le refuză și spiritul nostru, și timpul.

Exemplificările sunt la îndemâna oricui. Alături de frământările meșteșugarului si artistului, trebuie să vegheze însă și cetățeanul. Locuitorii acestei cetăți, deasupra proprietăților individuale, au o proprietate comună: frumosul.

Construcția unei case, sau orice element plastic exterior, creează atmosfera orașului. Cum această atmosferă are o răsfrângere psihologică asupra oamenilor strânși în cetate și determină un fel de destin al conviețuirii, trebuie să existe o răspundere și un control.

Răspunderea s-o aibă autoritatea orânduitoare și artistul; iar controlul, cetățeanul.

De pildă, o casă construită, fiindcă trecem pe stradă, suntem obligați s-o vedem. Dacă această casă nu împlinește cel puțin condițiile de corectitudine estetică, indispune pe cei care au deja o educație de sesizare a frumosului, iar ceilalți care ar trebui să primească această educație elementară din ambianța critică, sunt sortiți să rămână la factorii de comparație minoră. Ceea ce micșorează spiritualitatea omului și a cetății.

Cred că dorința arhitecților bucureșteni este să-și găsească în cetățean un aliat obiectiv în manifestările de creație urbană.

Numai acordul în credință între artist și intuiția cetățeanului poate fi o garanție că marele București va purta cândva semnul unei renașteri arhitectonice, în care contribuția spiritului local să-i dea prestigiul adevărat.


SURSA:

„Către o arhitectură a Bucureștilor”, Editura ziarului „Tribuna edilitară”, apărut sub auspiciile Asociației pentru urbanistica Bucureștilor.
- anul apariției: nu apare tipărit în broșură. Din presa epocii se cunoaște că anul apariției este 1935.
- introducerea citată: pag. 3
- desenul: pag. 31
- textul preluat în postare: pag. 33-40
 
Broșura cuprinde trei capitole, fiecare semnat de către arhitecții Marcel Iancu, Horia Creangă și Octav Doicescu 

Textul a fost tipărit și în volumul „Octav Doicescu - Despre arhitectură”, Editura tehnică, București, 1983, pag. 60-64.


TRANSCRIEREA LITERALĂ:

S-a făcut după broșura originală. S-a aplicat ortografia actuală, s-a procedat la unele mici îndreptări a termenilor învechiți și s-a simplificat punctuația.