.
.
.
.
.

21 mai 2022

Amenajarea Parcului Snagov - Tema pentru concursul de arhitectură din 1930 elaborată de ing. Cincinat Sfințescu


Anunțul pentru concursul de arhitectură pentru amenajarea Snagovului,
 publicat în Dreptatea, 26 aprilie 1930Atât textul temei de concurs din 1930 redat mai jos, cât și introducerea și comentariile din final, aparțin ing. Cincinat Sfințescu. 
Comentariile sunt scrie în 1932 și se referă la amenajările și construcțiile proiectate la Snagov de Octav Doicescu și care la acea dată erau deja realizate.

sursa textelor și a imaginilor : Revista ”Urbanismul”, 11-12 din 1932


Reproducem mai jos parte din textul Programului concursului pentru amenajarea lacului Snagov și împrejurimilor, întocmit în' Aprilie 1930 și publicat în Monitorul Comunal al Municipiului Bucure ști din 20 Aprilie 1930. Programul cuprinde cadrul general în care o amenajare estetică, pe care voim acum s-o indicăm, poate fi concepută. Este cazul să ne reamintim ceea ce a spus Lathaby: ”frumos este să faci ceea ce trebuie făcut”. 


1. Obiectul concursului. Primăria municipiului Bucure ști deschide un concurs public de anteproiecte între speciali ști spre a obține soluțiile de ansamblu cele mai practice, mai estetice și mai economice, în vederea amenajării lacului Snagov și a zonelor vecine litoralului acestui lac. Anteproiectele vor trebui să corespundă cerințelor mai jos arătate pentru stațiuni climaterice, de repaos, sport și agrement, la dispoziția în deosebi a populației Capitalei. 

2. Prevederi minimale. Concurenții vor urmări un program minimal de lucrări care să corespundă obligațiunilor legale ale municipiului București prevăzute în legea pentru înfrumusețarea împrejurimilor Capitalei, și adică :
 
a) Să prevadă amenajări pentru o stațiune climaterică de odihnă, de agrement și de sport, cu parcuri, canotaj, terenuri de sporturi diferite, hoteluri, pavilioane, colonii de vară și colonie de vile cu loturi de 500-1000 mp o parcelă. 

b) Amenajarea va cuprinde cel puțin suprafața de 1500 hectare din pădurea Snagov-Țigănești, jud. Ilfov, cu trupurile Fundul Sacului și Popești și cu conacul Vatra Mânăstirii Snagov, de circa 1000 ha cu drumul de halaj și insula lacului Snagov, cu mânăstirea de pe ea. 

Aceste terenuri sunt indicate pe plan șele topo grafice anexate la program. 

c) Defrișările de pădure vor fi numai cele strict necesare acestor amenajări și nu vor întrece 100 hectare suprafață totală. 

d) Teren cu amenajări speciale și independente pentru Institutul Național de Educație Fizică și alt teren cu amenajări pentru Asociația Cercetășiei Române. Ambele terenuri vor fi prevăzute pe malul lacului. 

e) Organizarea de colonii ori campamente școlare, în genere o amenajare cu caracter de ocrotire socială, cu plajă separată. 

f) Restaurarea localului Mânăstirii Snagov din insulă și amenajarea acelei insule. 

g) Amenajări speciale pentru piscicultură de diferite specii, și pescuit în felurite moduri. 

h) Aranjamente pentru păstratul stufului decorativ și organizarea concesiunii tăieri stufului în mod periodic. 

i) Sistematizarea comunelor de pe malurile lacului Snagov pentru a corespunde scopului urmărit. 

3. Indicațiuni și prevederi suplimentare. Se lasă deplină libertate inițiativei concurenților să facă și alte propuneri în anteproiectele ce vor prezenta, pe lângă prevederile minimale și imperative mai sus arătate.

Se va urmări însă ca aceste creații să satisfacă mai ales cerințele unei destinderi nervoase și a unei educații fizice și sociale a maselor. 

Ținând seama de parcurile din capitală și cele mai apropiate din jurul ei, existente ori în curs de creiere, se va putea conta aici pe 5000 vizitatori în timp de sărbătoare chiar de la început. Nu ar fi de dorit ca numărul maxim al vizitatorilor să treacă de 20.000 nici în viitor, fiind-că s-ar pierde caracterul unei stațiuni de odihnă. 

Se va căuta însă a se păstra cât mai unitară pădurea existentă. 

Se vor urmări grupări în cadre pitorești prin o concentrare care economisește mult din cheltuielile pe care o răsfirare prea mare le-ar impune. 

Se va păstra un cadru corespunzător rusticității țării, utilizându-se însă în primul rând decorația cu arbori de diferite esențe ce se va fixa. 

Se va urmări salubritatea: deci lupta contra prafului, țânțarilor, gunoaielor, stagnării apelor (canalizări). 

Economia va fi mentorul proiectantului, dar lăsând posibilități de dezvoltare și perfecționare a lucrărilor în viitor. 

Se va proiecta o amenajare și a proprietăților particulare limitrofe lacului Snagov, inclusiv satele, urmărind, aceleași țeluri și indicând în special zonele ce trebuie să rămână, fie pentru culturi agricole, ferme, crescătorii etc. fie pentru plantații permanente. 

În partea din jurul lacului Snagov unde se află proprietăți particulare se vor concentra pe cât posibil distracțiile populare lăsând proprietatea comunei pentru partea sportivă, decorativă și de odihnă.

În consecință:

a) Se vor studia mai multe accese și cât mai ieftine și repezi la aceste locuri atât dinspre București cât și dinspre Ploiești, atât cu ferată, cât și cu automobilul, autobuzul etc.

b) Afară de colonia de vile impusă și care nu se recomandă a cuprinde mai mult de 160-200 loturi distribuite în mod linear în partea de lux a amenajării, se vor prevedea și lotizări de închiriat pentru mici grădini model, care să servească muncitorilor orășeni, atât nevoilor de consum propriu, cât și pentru îndestularea pieței localității create. 

c) În vecinătatea acestor lotizări (allotements) se vor crea ferme cu livezi, lăptării, zarzavagerii, ș.a . 

d) Hotelurile, restauratele, lăptăriile, cofetăriile, barurile, plajele vor fi prevăzute, pentru resurse pecuniare diferite. 

Plaja populară va avea o extensie deosebit de mare și bine expusă la soare în orele de afluență. 

e) Se vor înființa diferite distracții permanente producătoare de venituri cu care să se întrețină și spori treptat îmbunătățirile, în afară de instalațiile deja menționate, adică cele pentru sporturi terestre sau acvatice. 

f) Se va urmări ca drumul de halaj să fie utilizat și pentru automobile cum și instalarea de poduri plutitoare pentru traversarea lacului și cu automobilul, în câteva puncte interesante.

g) In centrele de aglomerare se vor crea piețe de staționare organizate pentru automobile, autobuze, vehicule cu tracțiune animală ș. a. cu adăposturi și locuri de spălat mașinile, de alimentat cu benzină și ateliere de reparații, etc. 

h) Adăposturi în formă de șoproane contra ploii vor fi prevăzute răsfirate prin luminișuri în pădure, iar poduri permanente vor fi proiectate unde va fi nevoie. 

i) Se vor stabili locuri pentru sanatorii și aziluri cu caracter permanent, dar izolate de celelalte centre de exploatare. 

j) Se va prevede amenajarea de luminișuri din pădure (poieni) fie cele existente, fie de creat, și se va indica destinația și utilizarea lor. 

k) Afară de terenurile și instalațiile de sport ale Oficiului Național de Educație Fizică, și acelea ale Asociației Cercetășiei Române, se vor prevede și altele pentru asociații sau concesiuni particulare pentru golf, foot-ball, tenis, tragere la semn, curse de regate, piroscafe (motor-boots) sporturi de iarnă, ș. a.

4. Transporturi și edilitate. Nu se va cere rezolvarea prin proiect a problemei transporturilor ori a chestiunilor edilitare specificate mai sus, ci numai indicații tehnice și financiare sumare în memoriul și în piesele anteproiectului, lucrări care a priori sunt admisibile, atât din punct de vedere tehnic cât și financiar . 

5. Planuri de bază [...]
[...]Așadar, potrivit scopului urmărit, vom avea să amenajăm la Snagov în chip estetic un peisaj natural, compus din câmpie, păduri, lac, cu monumente pitorești și istorice, împreună cu lucrări noi arhitectonice și de inginerie, mai ales cu caracter utilitar, care sunt recomandate a fi proiectate. În fig. 62 se vede modul simplu cum s-a rezolvat trecerea unei „coade” prin un bac tras în lungul unui cablu.


fig. 62.  Trecerea unei coarde cu un bac tras pe cablu (n.m. Amenajarea îi aparține lui Octav Doicescu)

Elementele predominante aici sunt lacul cu coadele, tentaculele lui (fig. 62), pădurea cu luminișurile ei (fig. 5), și apoi câmpul cu ondulațiile lui, în special între Dobroșești și Ghermănești (fig. 63). 


fig. 63. Vederea lacului Snagov spre Dobroșești și Ghermănești (teren slab ondulat)

În cadrul frumuseților naturale ale Snagovului, grija noastră de căpetenie este să ne ferim de amenajări antiestetice, adică prin lucrările gen utilitar, prin lucrările de artă industrială ce se vor executa, să nu stricăm peisajul natural socotind că sporim valoarea estetică a localității. 

Ne vom feri a cădea în această greșeală, dacă vom acomoda orice lucrare viitoare la cerințele naturii locale, accentuând chiar caracterele naturii: să păstrăm vegetația bogată din pădure și de pe maluri (fig. 2, 3, 64), apa curată. 


fig. 64. Vegetație bogată pe malurile lacului Snagov (n.m. Amenajarea îi aparține lui Octav Doicescu)

Malurile pitorești, în caz de consolidări, să apară cât mai puțin deasupra nivelului apei. Clădirile vor avea linii și forme liniștite, cum se prezintă chiar peisajul în această regiune (fig. 65). 


fig. 65. Restaurantul de la Snagov (clădire cu forme liniștite) (n.m. Proiectul îi aparține lui Octav Doicescu)


Să nu înghesuim clădirile și să nu distrugem copacii din jurul viitoarelor clădiri. Acestea nu vor trebui niciodată să acopere mai ales vederile libere existente acum în atâtea direcții de pe malurile apei și ca atare casele să fie mult, departe retrase de țărm, și numai rare excepții să existe de la această regulă, iar atunci acestea să fie motivate artistic.

Căci aici peisajul natural este esențialul și a acesta acționează artistic senzorial și sentimental. Să respectăm deci formele și culorile naturii și să le scoatem la lumină când sunt ascunse, dar să nu le falsificăm sau ascunde, căci emoția artistică senzorială va dispare și vom avea antiesteticul. 

Câtă judiciozitate estetică constatăm în modul de așezare, concepție și execuție de pildă în casa-buft așezată retrasă în pădure, nu departe de lacul Snagov (fig. 27). Ea se zărește tamissată de pe lac, nu acoperă peisajul natural, nu produce disonanță nici ca formă, nici ca și culoare, cadrului de arbori înconjurători; este rustică, ca tot peisajul românesc și înveselită de chenarele albe ale ferestrelor. Aceleași putem repeta privitor la unele adăposturi ( fig. 66). 


fig. 66. Adăpost în Pădurea Snagov (n.m. Proiectul îi aparține lui Octav Doicescu)

Chiar casa restaurantului prezintă multă sensibilitate artistică, atât ca așezare și ca execuție, cum și ca degajare. S-a aerisit în jurul ei just cât trebuia, și vegetația pare că nici nu simte un intrus acolo.

Debarcaderul-port și oarecare clădiri de serviciu, sunt fericit retrase, cu discreție, pe o coadă vecină a lacului, unde parcă o liniște mai mare lasă calmul necesar bărcilor și administrației. 

Așa zisele lacuri, din interiorul pădurii, inexistente însă vara, când apar ca luminișuri având frumusețea unor majestuoase piețe cu arhitectură unitară naturală, pot fi amenajate artistic prin lucrări de canalizare, care vara și iarna să adune apele spre punctul cel mai de jos. Păstrând luminișul liber cu toată verdeața lui, dar brăzdat de alei curate și discrete, care să deservească vilele rare ce s-ar ascunde pe margini între copaci, cu care ocazie s-ar rectifica ici și colo ieșindurile pădurii pentru sporirea lungimilor de vedere liberă, vom ajuta  artistic natura în contrastul creat acolo (fig. 5). 

Când drumurile sunt de circulație mai importantă, deci largi, se cuvine ca pe acest teren aproape șes ele să păstreze linia dreaptă, majestoasă, limitată prin peretele înalt al copacilor (fig. 4 și fig. 67) ; iar pavajul de macadam-gudronat este adecvat, fiind discret și rezistent pentru un asemenea drum, și va păstra aproape intactă frumusețea naturii.


fig. 67. Degajarea restaurantului de la Snagov (n.m. Proiectul și amenajarea îi aparțin lui Octav Doicescu)

Aleile numai pentru pietoni adesea se recomandă a fi și curbe, spre a introduce o variație în mișcare, mai ales când acele alei ar fi bordate și de mici căsuțe distribuite prin pădure și formând o colonie, în care caz aleile pot fi și căruțabile.

Recomandările de până nici sunt mai mult cu acțiune preventivă fată de anti-esteticul posibil în viitor. 

Ce recomandație însă facem pentru dezvoltarea estetică locală, ce tehnică de estetică locală să adoptăm?

Recomandăm sa se determine mai întâi, cercetând regiunea, câteva linii de perspectivă, deosebit de favorabile spre peisajul natural, cu care ocazie să se profite și pentru așezarea câtorva lucrări de stil arhitectonic. S-ar putea găsi o perspectivă sau mai multe din pădure spre lac; altele spre luminișuri, altele spre câmpul și satele vecine. 

S-ar mai putea determina, dar numai în câmpie deschisă, unul sau mai multe puncte predominante  ca formând coronamente locale, prin construirea pe ele a unor clădiri chiar particulare dar cu o arhitectură care să scoată în relief acele coronamente. Ca efectul să fie suficient și permanent, trebuie ca acele clădiri să rămână libere de jur-împrejur, în mijlocul peisajului de câmpie. 

De altfel nu trebuie să uităm ca să delimităm cu parcimonie satele vecine și terenurile de lotizat căci zonele mari de construcție vor distruge peisajul, iar peisajul distrus,  va fi moartea Snagovului estetic. 

Pitorescul poate fi pus în valoare la Mânăstirea Snagov, aflată pe o insulă, care cere o amenajare specială (fig. 68). 


fig. 68. Insula cu Mânăstirea Snagov, văzută din avion

Un debarcader și câte-va instalații estetice, mai departe de mănăstire și așezate discret, și unele măsuri de conservare, ar fi suficiente. Căsuța de lângă mânăstire nu este fericit așezată (fig. 69). 


fig. 69. Mânăstirea Snagov

Într-o singură propoziție se poate deci rezuma amenajarea estetică a Snagovului : 
„Adaptarea la natură”.