.
.
.
.
.

20 martie 2022

ARH. G.M. CANTACUZINO în colaborare cu ARH. OCTAV DOICESCU / RESTAURAREA ȘI REMODELAREA CONACULUI DRUGĂNESCU, 1938-1940, Drugănești-Stoenești, jud. Giurgiu

Conacul a fost ridicat de unul dintre membrii familiei Drugănescu, cândva în perioada 1715-1735. 

În 1939 este cumpărat de Maria Știrbei-Brâncoveanu, cumnata arhitectului George Matei Cantacuzino.  ”Casa se afla atunci în foarte proastă stare și desfigurat de o serie de inestetice anexe  fațadelor. Noul proprietar a inițiat atunci ample lucrări de restaurare și recondiționare generală” (spune Radu Crețeanu) a căror conducere a încredințat-o lui G.M. Cantacuzino .

Lucrările de restaurare nu sunt finalizate din cauza schimbării regimului politic și conacul rămâne cu fațadele exterioare doar tencuite. Paramentul de cărămidă este realizat abia la noua restaurare din 1965-1967.

Pentru această lucrare care a cuprins nu doar restaurare ci și remodelare, G.M. Cantacuzino a colaborat cu Octav Doicescu (cf. Radu Patrulius) a cărui amprentă se regăsește mai ales în rezolvarea cerdacului, de care ne ocupăm mai departe. 

Probabil la cererea beneficiarului care își dorea un spațiu mai confortabil, GMC și OD înlocuiesc foișorul original cu două arce și care avea ca mai toate foișoarele brâncovenești în primul rând un rol de reprezentare, cu un cerdac spațios, cu trei arce, inspirat din arhitectura vechilor conace tradiționale românești și care este de fapt un pridvor mai adânc.
.
Cele de mai sus sunt deduse din spusele lui Radu Crețeanu din 1973 care precizează că la cerdacul edificat după proiectul lui GMC și OD, ”o parte” dintre coloanele brâncovenești de piatră sunt chiar cele originale. De aici se înțelege că:

- dacă coloanele erau brâncovenești, întreg foișorul original era în stil brâncovenesc.
- foișorul original avea mai puține coloane decât cerdacul lui GMC și OD, de unde rezultă că avea și un număr mai redus de arce, adică  două, ceea ce înseamnă ca avea o dezvoltare pe verticală spre deosebire de cel prezent care este dezvoltat pe orizontală.

Dacă conacele brâncovenești aveau scara de acces adosată fie foișorului, fie fațadei, așa cum este exemplificat într-una din fotografiile de mai jos, Octav Doicescu vine cu altă rezolvare pe care o mai folosise la Restaurantul de la Băneasa (1933) și la Clădirea Saint Georges din Grădina Botanică (1934): accesul în clădire făcut prin axul central al cerdacului, pe sub trei arcade ale subsolului înălțat.

Dat fiind ca în toate aceste cazuri cerdacul nu este așezat pe un nivel de înălțimea unui etaj întreg care ar fi făcut ca tot volumul să fie prea masiv, ci pe un subsol înălțat, a fost nevoie de un artificiu al arhitecturii tradiționale românești, exersat doar în rare exemple în secolul al XX-lea. Astfel că:

- la Restaurantul Băneasa, după intrare scara coboară spre cramă, fiind nevoie ca la etajul superior deasupra intrării să fie adăugat un podest cu câteva trepte  astfel încât să nu se dea cu capul de planșeul superior
- la Conacul Drugănești, scara urcă prin mijlocul cerdacului, acel podest cu trepte care apar la Restaurantul Băneasa existând și aici.fig. 1. FAȚADA PRINCIPALĂ (NORD), cu intrarea prin cerdac


FAȚADA PRINCIPALĂ (SUD) cu vederea spre heleșteu
Loggia de la etaj, adăugată prin proiectul lui GMC și OD în locul unei verande, ar fi trebuit să se deschidă către vechiul heleșteu secat, dar care, din cauza schimbării de regim politic, nu a mai apucat să fie refăcut .


fig. 3. 1.) Radu Patrulius în articolul ”George Matei Cantacuzino 1899-1960” în revista Arhitectura 4/1975, pag. 59, 2.) Mirela Duculescu, ”George Matei Cantacuzino (1899-1960) - Arhitectura ca temă a gândirii”, Editura Simetria, 2010, pag. 134, ”Restaurarea Conacului Drugănescu (ulterior Târnoveanu-Știrbei)”


fig. 4. FAȚADA PRINCIPALĂ (NORD) cu intrarea prin cerdac


fig. 5. FAȚADA POSTERIOARĂ (SUD) cu vederea spre heleșteu


fig. 6. FAȚADA PRINCIPALĂ (NORD)
Fotografia este de dinainte de 1965, conacul are încă acoperișul inițial din șindrilă, ulterior înlocuit cu plăci de azbociment. (sursa informației: „Muzeul de etnografie și artă populară de la Florești – Stoenești”, editat de către Comitetul de Cultură și Educație Socialistă al Județului Ilfov, apărut în anul 1976)


fig. 7. FAȚADA POSTERIOARĂ spre Sud
Fotografia este de dinainte de 1965, conacul are încă acoperișul inițial din șindrilă, ulterior fiind înlocuit cu plăci de azbociment. (sursa informației: „Muzeul de etnografie și artă populară de la Florești – Stoenești”, editat de către Comitetul de Cultură și Educație Socialistă al Județului Ilfov, apărut în anul 1976)


fig. 8. PLAN DE SITUAȚIE
Nordul este în partea de sus a imaginii. Cerdacul cu intrarea principală este spre Nord, loggia proiectată în 1938-40 este amplasată spre Sud. Din cauza schimbării de regim politic, în fața loggiei nu s-a mai reamenajat heleșteul care existase aici cu multă vreme înainte.


fig. 9. Planul PARTER
Ilustrarea intervențiilor care s-au făcut de-a lungul timpului a fost suprapusă peste imaginea originală:
- cu portocaliu, adăugirea făcută spre Vest, în secolul XIX
- cu roșu, adăugirile făcute de G.M. Cantacuzino și Octav Doicescu prin proiectul din 1938-1940: 1. o adăugire spre Est simetrică față de adăugirea din sec. XIX, 2. lărgirea foișorului care devine astfel cerdac.
- cu verde, transformarea verandei în loggie făcută de G.M. Cantacuzino și Octav Doicescu


fig. 10. Planul SUBSOL
Ilustrarea intervențiilor care s-au făcut de-a lungul timpului a fost suprapusă peste imaginea originală:
- cu portocaliu, adăugirea făcută spre Vest, în secolul XIX
- cu roșu, adăugirile făcute de G.M. Cantacuzino și Octav Doicescu prin proiectul din 1938-1940: 1. o adăugire spre Est simetrică față de adăugirea din sec. XIX, 2. lărgirea foișorului care devine astfel cerdac.


fig. 11. Cerdacul, vedere din interior


fig. 12. Cerdacul, vedere din interior


fig. 13. Cerdacul, vedere din interior
fig. 14. Foișoarele brâncovenești au scara de acces adosată fie foișorului, fie fațadei:- Palatul Mogoșoaia, Foișorul lui Dionisie de la Mânăstirea Hurezi, Palatul de la Potlogi, Mânăstirea Cozia

fig. 15. Restaurantul Băneasa și Conacul Drugănescu - similaritatea accesului prin axul central pe sub cele trei arcade și a rezolvării interioare a zonei de peste intrare.
Se remarcă la cerdacul Restaurantului Băneasa că nivelul de călcare de deasupra ușii de acces este foarte aproape de nivelul de sus al parapetului. Asta pentru că subsolul ieșit din pământ nu are înălțimea unui etaj și a fost nevoie de un artificiu, de ridicarea unui podest cu câteva trepte astfel încât să nu se lovească cu capul în plafon.


fig. 16. Restaurantul Băneasa și Conacul Drugănescu (vederi din interior) - 
- similaritatea rezolvării zonei de deasupra intrării.
La ambele cerdacuri, din cauză că subsolul ieșit din pământ nu are înălțimea unui etaj, a fost nevoie de un artificiu, de ridicarea unui podest cu câteva trepte deasupra intrării, astfel încât să nu se lovească cu capul în plafon.
fig. 17. Fragmente din articolul ”Trei conace boierești din prima jumătate a veacului al XVIII-lea aflate în județul Ilfov” din Buletinul Monumentelor Istorice, nr. 4, 1973, semnat de arh. Ion Dumitrescu și Radu Crețeanu, pag. 3-8.
bibliografie: 

1. Revista SIMETRIA, nr. VII, 1946, pag. 197-203
2. Articolul ”Trei conace boierești din prima jumătate a veacului al XVIII-lea aflate în județul Ilfov” din Buletinul Monumentelor Istorice, nr. 4, 1973, semnat de arh. Ion Dumitrescu și Radu Crețeanu, pag. 3-8. 
3. Lista lucrărilor lui GMC publicată de Radu Patrulius în articolul ”George Matei Cantacuzino 1899-1960” în revista Arhitectura 4/1975, pag. 59.
4. Mirela Duculescu, ”George Matei Cantacuzino (1899-1960) - Arhitectura ca temă a gândirii”, Editura Simetria, 2010, pag. 134, capitolul ”Restaurarea Conacului Drugănescu (ulterior Târnoveanu-Știrbei)”
5. Dan Teodorovici: ”George Matei Cantacuzino: A Hybrid Modernist”, 2014, pag. 198.surse imagini:

1-2  Articolul „Arhitectura caută să fie atotînțelegătoare. Ea adună, compune, unește – Arhitect Aurelian Trișcu”, apărut pe site-ul http://arhitectura-1906.ro - autorul fotografiilor: arh. Aurelian Trișcu
3 sursa textelor:  1.) Radu Patrulius în articolul ”George Matei Cantacuzino 1899-1960” în revista Arhitectura 4/1975, pag. 59, 2.) Mirela Duculescu, ”George Matei Cantacuzino (1899-1960) - Arhitectura ca temă a gândirii”, Editura Simetria, 2010, pag. 134, ”Restaurarea Conacului Drugănescu (ulterior Târnoveanu-Știrbei)”
4-5, 9-10 Revista SIMETRIA, nr. VII, 1946, pag. 197-203
6-8, 17  Articolul ”Trei conace boierești din prima jumătate a veacului al XVIII-lea aflate în județul Ilfov” din Buletinul Monumentelor Istorice, nr. 4, 1973, semnat de arh. Ion Dumitrescu și Radu Crețeanu, pag. 3-8. _____________________________________________________________________ 
Această fișă documentară se va actualiza pe parcursul timpului cu noi informații. 
Data ultimei actualizări: 20 martie 2022