.
.
.
.
.

24 februarie 2022

ARH. OCTAV DOICESCU / CLUBUL SPORTIV METROPOLA pe malul Lacului Herăstrău, 1937 (fișă documentară)

Metropola era numele Asociației Sportive a Societății Generale de Gaz și Electricitate (S.G.G.E.). Asociația a fost înființată de ing. Nicolae Caranfil, un mare iubitor al sportului, cel care în anii '30 a asanat toate lacurile din București și din împrejurimi și care din 1930 a fost directorul atât a S.G.G.E. cât și a Uzinelor Comunale București (U.C.B.), ambele fiind societăți ale Primăriei Bucureștiului (1).

După finalizarea asanării lacului Herăstrău la sfârșitul anului 1935 (2), în iunie 1936 au loc aici primele concursuri de canotaj din București (3), sport inedit pentru bucureșteni, cunoscut până atunci doar în Transilvania, dar care în scurt timp va deveni foarte popular (4).

Astfel că în 1937 ing. Caranfil, în numele asociației Metropola, îi solicită lui Octav Doicescu  proiectarea unui pavilion pe malul Lacului Herăstrău destinat atât yachtingului, cât și odihnei angajaților S.G.G.E. și U.C.B. . ”Cabana”, cum era numită clădirea în epocă, amplasată în fața insulei artificiale construită pe lac, dar puțin mai spre vest, va fi dată în funcțiune la sfârșitul verii 1937 (5) și se va bucura imediat de un mare aflux al iubitorilor de sporturi nautice (6).

”În cursul anului 1937 s-a inaugurat pavilionul de sport construit de Societate şi U.C.B. pe marginea lacului Herăstrău, într-un loc cu o vedere foarte frumoasă asupra lacului, parcului Naţional Regele Carol II şi parcelării Jianu.

Pavilionul are o sală de mese, 2 săli cu dușuri și cabine, un garaj de bărci etc. Terenuri de tenis și de volei sunt la dispoziția tuturor funcționarilor vizitatori.” (7).

Până la acea dată, Octav Doicescu mai proiectase pentru Societatea Generală de Gaz și Electricitate Casa de odihnă a angajaților de la Snagov (1932) și Sediul societății - corpul din  str. Mendeleev 34,  (1936-1937), celălalt corpul din b-dul Take Ionescu 33, actual bd. Magheru, fiind proiectat de arh. Paul Smărăndescu în 1933. Pe aceeași listă se poate pune și Cabana Babele (1937) la care S.G.G.E. prin ing. Caranfil a fost unul dintre cei mai importanți sponsori.

Tot pentru sportul nautic, Octav Doicescu proiectase anterior clădirea Asociației Yacht Club București de la Snagov (1933) și modernele garajele pentru ambarcațiuni ale celor două case de odihnă de la Snagov ale S.G.G.E. și Astra Română (1931-1932).

Octav Doicescu însuși a făcut parte din 1933 până în 1945 din consiliul de administrație al Asociației Yacht Club București (8) unde Nicolae Caranfil era vice-președinte.

Clubul Metropola figurează în Lista proiectelor arh. Octav Doicescu publicată în 22 mai 1945 în Monitorul Oficial alcătuită de comisia care l-a propus ca Profesor definitiv la catedra de proiecte de arhitectură generală aplicată de la Facultatea de Arhitectură din București  (9).

Clubul Metropola a fost vizitat de mai multe ori de Generalul Paul Teodorescu, ministrul Aerului și Marinei (10) și la data de 15 iunie 1939 de către Regele Carol al II-lea împreună cu Marele Voievod Mihai (11).

În anii 70-80 în clădirea fostului Club Metropola, în cele două aripi laterale ale ”U”-ului funcționa un club sportiv școlar, iar în partea centrală, clubul de yachting al Institutului Proiect București. În 1988, la inițiativa lui Nicu Ceaușescu care voia să construiască în spatele clubului un hotel, clădirea ridicată în 1937 a fost demolată cu intenția de a fi reconstruită întocmai. Dar lucrarea nu a mai apucat să fie realizată. (sursa: arh. Mihai Butucaru)
fig. 1. Anul 1938. Clubul sportiv Metropola pe malul Lacului Herăstrău. Vederea dinspre lac.fig. 2. Anul 1937. Clubul sportiv Metropola pe malul Lacului Herăstrău. Vederea dinspre lac.fig. 3. Anul 1941. Clubul sportiv Metropola pe malul Lacului Herăstrău, în mijlocul imaginii. În stânga, Yacht Club București / fotografie: Gheorghe Bădescu via Daniel Andrei Bădescu.fig. 4. Anul 1939. Clubul sportiv Metropola (1937) în partea centrală a imaginii. În partea dreaptă, Clubul Asociației Magistraților și Avocaților A.R.A. .fig. 5. Cca. 1939. Clubul sportiv Metropola în fundal în partea dreaptă a imaginii, 
văzut de pe terasa Restaurantului Pescăruș. Clădirea mai înaltă din fundal centru-dreapta este Yacht Clubul București (YCB)fig. 6. Adevărul, 6 iunie 1937 fig. 7. Adevărul, 20 octombrie 1937 fig. 8. Adevărul, 20 octombrie 1937 fig. 9. Harta Lacului Herăstrău cu figurarea Clubului Metropola - pliantul editat cu ocazia 
Campionatelor Naționale de Yole Olimpice, 7-9 iulie 1939 (sursa: colecția arh. Mihai Butucaru)fig. 10. Harta Unirea 1939fig. 11. Captură de pe Google Mapsfig. 12. Hartă cadastrală din anii 60-70
fig. 13. Hartă cadastrală din anii 60-70


Sursa imaginilor: 

fig. 1. Sporturi nautice 1939, editat de Federația Romana de Sporturi Nautice, 1940
fig. 2. Cum este organizată și cum funcționează Societatea Generală de Gaz și de Electricitate din București, București, 1938
fig. 3.  fotografie: Gheorghe Bădescu via Daniel Andrei Bădescu
fig. 4. - 5. Colecția personală
fig. 9. Colecția arh. Mihai Butucaru


Note:(1) - Extras din volumul Sporturi nautice 1939, editat de Federația Romana de Sporturi Nautice, 1940, pag. 74


ASOCIAȚIA METROPOLA
Această asociație este formată din funcționarii Societății de Gaz și Electricitate și U. C. B., președinte activ fiind d-l ing. N. G. Caranfil
În anul 1935 Metropola înființează o secție de canotaj de clasă, pornind odată cu aceasta la dezvoltarea sporturilor nautice în București și vechiul regat, necunoscute până atunci locuitorilor cetății lui Bucur, deși acesta și-a clădit bisericuța pe malul Dâmboviței, apă dulce, precum o cântă poeta noastră, Regina Carmen Sylva.
Pentru început Metropola și-a construit la Snagov, pe malul lacului, o frumoasă casă de odihnă, înzestrată cu hangare in care numeroase ambarcațiuni de antrenament și cursă se aflau la dispoziția membrilor.
Secția de canotaj a Metropolei a organizat și a participat într-o mare serie de competițiuni, de unde a cucerit numeroase trofee.
În 1935 organizează primul campionat național la Snagov.
În 1936, în cadrul Lunii Bucureștilor și pentru inaugurarea magnificelor lucrări de asanare a lacului Herăstrău, organizează prima competiție de canotaj in București, cu participarea tuturor cluburilor din țară.
Spectacolul a fost inedit pentru bucureșteni și toți ar fi vrut să pipăie și cerceteze mai de aproape fragilele și elegantele skiffuri, lungi de 20 metri și totuși ușoare ca fulgul.
Tot în acest an în campionatul de la Arad, Metropola se clasează a patra.
În 1937 organizează sărbătorirea zilei apelor pe lacul Herăstrău în cadrul Lunii Bucureștilor.
În 1938 participă la campionatele de la Mamaia, unde cuplul Marton Minculescu, cucerește campionatul național la skifful de 2 cu vâsle.
În 1939 la Snagov, în cadrul campionatelor naționale, patronate de d-1 ministru al aerului și marinei, general adjutant Paul Teodorescu, Metropola repetă figura la skifful de 2 cu vâsle, iar la skifful de 1 junior, Barkany Iosif cucerește campionatul național.
Sub luminata și activa conducere .a domnului ing. N. G. Caranfil, A. S. Metropola strălucește ca cea mai bine organizată asociație a Regiunii București și în același timp cea mai reprezentativă din punct de vedere a sportului nautic pur.
Trebuie relevat că în vechiul regat, spor tivii se mărginesc mai mult la turism nautic și rare ori competițiunile lor se fac pe ambarcați uni de clasă, „Metropola" este singura asociație din București care a îmbrățișat skiff-ul de la început și care a reușit să stea la rând cu vechile și reputatele cluburi din Ardeal.
Cuplul Minculescu și Marton se degajează net în această privință.
Federația nădăjduiește că și celelalte asociații bucureștene vor urma exemplul „Metropolei" ridicând astfel nivelul sportului nautic al Capitalei la locul pe care trebuie să-l ocupe.

 
(2) - Universul, 2 ianuarie 1936
(3)Viitorul, 29 mai 1936  și Universul, 5 iunie 1936 
(4)Viitorul, 28 iunie 1937 
(5) - Curentul, 11 octombrie 1937  

(6) - Curentul, 16 februarie 1938 

(7) - Extras din volumul Cum este organizată și cum funcționează Societatea Generală de Gaz și de Electricitate din București, București, 1938

(8) - Monitorul Oficial, 15 decembrie 1933
(9)  - Fragment din Raportul comisiunii de chemare, prin numirea ca titular la catedra vacantă de proiecte de arhitectură generală aplicată de la Facultatea de Arhitectură din București, No 95.548/945 publicat în Monitorul Oficial din 22 mai 1945, pag. 30-31, ce cuprinde lista proiectelor arh. Octav Doicescu.(10) Universul, 16 mai 1939

(11) Universul, 15 iunie 1939


_____________________________________________________________________ 
Această fișă documentară se va actualiza pe parcursul timpului cu noi informații. 
Data ultimei actualizări: 28 februarie 2022